Hüküm Dergisi
Yıllık Abonelik

Yeni İslam Diyenlere Karşı "Sadece İslâm, Yeniden İslam" diyen Hüküm Dergisi"ne Abone Olun ki Hakikatin Sesi Daha Gür Çıksın.

ABONE OL
İHSAN ŞENOCAK'TAN
YENİ ESER
Ürüne Git

لنور الامع والبرهان الساطع / en-Nûru'l-Lâmi' ve'l-Burhânü's-Sâtı Tahâvî Akîdesi üzerine yazılmış ilk ve en önemli şerhlerden biri olan Mengübers b. Yalınkılıç'ın (ö. 652/1254) en-Nûru'l-Lâmi' ve'l-Burhânü's-Sâtı' isimli eseri  İhsan Şenocak Hocaefendi riyasetinde  çok değerli hocaefendiler tarafından tahkik edilip ilk defa Fatih Yayınevi tarafından neşredildi.

Dünyevileşme
Her Yerden
Aşk Kalpten Vurur

‘‘Aşk’’, Mü’mini bir alemden başka bir aleme götürür. Bu yüzden aşk dilinde sevgiliye ‘‘yar’’ denir. Sonra her şey gibi aşk da yardan ağyara düştü. Gönül, edeple girilen bir dergah olmaktan çıktı, bir kapısından girilip diğerinden çıkılan sahipsiz bir hana döndü.

ÜRÜNE GİT
ÇAĞA ŞEREF
VERENLER
Ürüne Git

Büyük adamlar zor zamanlarda ortaya çıkar ya da zor zamanlar büyük adamları sahneye sürer. Zor zamanlarda hasbilik, maddi refah yıllarında ise hesabîlik öndedir. Bu yüzden münafıklar Mekke devrinde değil, Medine’de boy gösterir.

MEKKE'DEN İSTANBUL'A
FETİH FATİH
AYASOFYA
Ürüne Git

Ayasofya, Allah Rasûlü’nün ﷺ fethini müjdelediği, kendisiyle birlikte askerini de övdüğü Fatih Sultan Mehmed’in zafer anıtıdır. Ayasofya, yirmi bir yaşında İslâm’ı cihâna hâkim kılacak iradeyi kuşanan devlet adamının fetih mührüdür. Ayasofya, İslâm’a adanmış hayatlara verilen İlâhi armağandır; “Feth-i Mübîn”dir. Ayasofya, Akşemseddin(r.a) ve Molla Gürani(r.a.) gibi Allah Rasûlü’nün ﷺ Sünnet-i Seniyyesi’ne bağlı iki ulu hocanın, irfânın Fatih’in şahsında devletleşme tezâhürüdür.

İHSAN ŞENOCAK'TAN
YENİ ESER
Ürüne Git

لنور الامع والبرهان الساطع / en-Nûru'l-Lâmi' ve'l-Burhânü's-Sâtı Tahâvî Akîdesi üzerine yazılmış ilk ve en önemli şerhlerden biri olan Mengübers b. Yalınkılıç'ın (ö. 652/1254) en-Nûru'l-Lâmi' ve'l-Burhânü's-Sâtı' isimli eseri  İhsan Şenocak Hocaefendi riyasetinde  çok değerli hocaefendiler tarafından tahkik edilip ilk defa Fatih Yayınevi tarafından neşredildi.

askAS
İhsan Şenocak’tan
‘Dünyevileşme Heryerden
Aşk Kalpten Vurur’
Dünyevîleşme, devâsı iman olan bir marazdır. En mühim belirtisi ise insanın varlığını Allah Teâlâ’dan bağımsız bir biçimde algılaması ve böylece varlığa ve hatta kendi özüne yabancılaşmasıdır.

Hüküm Dergisi

İhsan Şenocak’tan
‘TASAVVUF VE CİHAD’
Bu kitabın mevzuu, Batı Tefekkürünün cazibesine kapılıp çıkmaz bir yola giren insanın, Nebevî izde, mâvera soluklarıyla ötenin ötesine yürüyüşü…
mavera