Kıştaki Bahar
Mahmud Efendi
Hazretleri
Ürüne Git

İhsan, zühd ve takva gibi Kur’ânî kavramların ferdî telakkilere ve insan hayatına yansımasından ibaret olan tasavvuf, tarikatlarla kurumsal bir yapıya kavuşmuş ve milyonları etkilemiştir. Mürşidlere ve onların irşad tarzlarına göre farklı isimler altında vücut bulan tarikatlar içerisinde müntesipleri itibariyle en önde olanı ise Nakşibendiyye tarikatıdır. “İlmiye sınıfının tarikatı” olarak da bilinen Nakşibendiyye, Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî’nin etkisiyle kısa zamanda Osmanlı Devleti sınırları içerisinde en etkin tarikat konumuna gelmiştir.

Babamın Hatıralarıyla
Yakın Tarih

Medreseli bir Hoca’nın gözünden 1920’lerden başlayıp 28 Şubat’a kadar uzanan dönemi anlatmaya talip olan bu hâtırâda geçen yüzyıldaki din-devlet ilişkilerini sorgulanmakta, muhatapları ibret alınmaya çagırmakta ve İslâmi özgürce yaşayabilmenin ne büyük bir nimet olduğunu okurlann bakışlanna arz etmektedir.

ÜRÜNE GİT
İHSAN ŞENOCAK'TAN
YENİ ESER
Ürüne Git

لنور الامع والبرهان الساطع / en-Nûru'l-Lâmi' ve'l-Burhânü's-Sâtı Tahâvî Akîdesi üzerine yazılmış ilk ve en önemli şerhlerden biri olan Mengübers b. Yalınkılıç'ın (ö. 652/1254) en-Nûru'l-Lâmi' ve'l-Burhânü's-Sâtı' isimli eseri  İhsan Şenocak Hocaefendi riyasetinde  çok değerli hocaefendiler tarafından tahkik edilip ilk defa Fatih Yayınevi tarafından neşredildi.

askAS
İhsan Şenocak’tan
‘Dünyevileşme Heryerden
Aşk Kalpten Vurur’
Dünyevîleşme, devâsı iman olan bir marazdır. En mühim belirtisi ise insanın varlığını Allah Teâlâ’dan bağımsız bir biçimde algılaması ve böylece varlığa ve hatta kendi özüne yabancılaşmasıdır.

Hüküm Dergisi

İhsan Şenocak’tan
‘TASAVVUF VE CİHAD’
Bu kitabın mevzuu, Batı Tefekkürünün cazibesine kapılıp çıkmaz bir yola giren insanın, Nebevî izde, mâvera soluklarıyla ötenin ötesine yürüyüşü…
mavera