hukumyayinlari.com bir İFAM VAKFI kuruluşudur.

İFAM VAKFI

AMACI:  İnsanlığa varoluş gayesini öğreten, Sırat-ı Mustakim’i gösteren Kur’an-ı Kerim’i ve Sünnet-i Seniyye’yi esas alan, milletimizin ruh köküne bağlı; ilmi, fikri ve ictimai alanda hizmet edecek mütehassıs ilim adamları yetiştirmek ve bu alanda her türlü faaliyeti icra etmek.

 

VAKFIN MERKEZİ:
Vakfın merkezi “SAMSUN” ili, “19 MAYIS” İlçesinde olup, adresi; Atatürk Bulvarı No:61, 19 Mayıs-SAMSUN’dur.

İFAM VAKFI:

Bünyesinde;

  • Kadim usul ile İslamî ilimlerin okutulduğu İslami İlimler Merkezinin (5+2 yıllık eğitim),
  • Uzaktan eğitim ile İslamî ilimlerin okutulduğu İFAM UZEM’in
  • Arapça ağırlıklı kız ve erkek eğitim kurumlarının yer aldığı Külliyat Okulları’nın,
  • Ortaokul öğrencilerine yönelik hafızlık merkezinin,
  • Youtube üzerinden faaliyet gösteren İFAM TV gibi kanalların,
  • İslami İlimlerin ücretsiz sertifika programları olarak sunulduğu İFAM SERTİFİKA’nın,
  • İslam toplumunun güncel soru ve sorunlarına Kur’an ve Sünnet cihetin’de çözüm arayan İFAM FETVA’nın,
  • Hayırseverlerin yardımlarını ilim talebeleri ile buluşturmayı amaçlayan İFAM BAĞIŞ’ın,
  • Hüküm Yayınevi’nin
  • Hüküm Dergisi, el-Mecelletu’l-Hamidiyye gibi süreli yayınların

yer aldığı kar amacı gütmeyen  bir organizasyondur.

 

İLETİŞİM:

0850 346 26 83 dahili:6

bilgi@hukumkitap.com