AİLEDE SİSTEMİ YENİDEN KURMAK

Aile kurumumuz, Batı kökenli hareketlerin tesiri ile köklü değişim yaşadı. Bugün ise aynı kökene bağlı uygulamalarla aileye saldırılar sürmektedir. Böylesi ortamda ailenin “İslâm’a Muhatap Anlayış” çerçevesinde örgüleştirilme zorunluluğu hiç bu derece hissedilmemişti. Bu sebeple ailemizi tahkim edecek hamlelere girişmek hem günümüz hem de gelecek için hayati bir önem...

Okumaya Devam Et

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ EKSENİNDE DİN ÖĞRETİMİNDE YAŞANAN PROBLEMLER

Din eğitimi ve öğretimine dair faaliyetler zaman ve mekân sınırlanması olmadan gerçekleşir. Nihayetinde bir dine mensup herkes, inandığı dinin hem talebesi hem muallimidir. Bazen ev, bazen sokak, bazen medrese yahut okul; din eğitiminin sürdürüldüğü alan olabilir. Zaman bu eğitim faaliyetini disipliner hale getirmiş; medreseler, külliyeler, fakülteler şeklinde ocaklaştırmıştır....

Okumaya Devam Et