İSLAM ORDULARI GELİYOR TESLİM OLUN EY YAHUDİLER!

Mekke’de Daru’n-Nedve’nin yayımladığı yasaklar bildirisine göre, “Lailahe illellah Muhammed Rasulüllah demek yasak, metafta namaz kılmak yasak, Ebû Bekir’in evi önündeki sokakta toplanıp Kur’an-ı Kerîm dinlemek yasak, Şi’bı Ebî Talib’e hapsedilen Müslümanların sokağa çıkması yasak, onlara yiyecek vermek ya da satmak yasak… “ Yasağı ilk olarak...

Okumaya Devam Et