İSLAM BAHARI KIŞTAN SONRA GELİR

Kametleri farklı olsa da her asrın rabbanîleri vardır. İlimde, fikirde, siyasette toparlanma onların hamleleriyle olur, Gazzalî, Ahmed Faruk Serhendî onların arasından çıkar. Bu yüzden bütün ulu hocalar gibi Hasan el-Bennâ da söze, “Kûnû Rabbâniyyîn/Rabbaniler olunuz.” (3/79) diye başlar, kardeşlerine bütün olurlar içerisinde asıl olarak ne olmaları gerektiğini bu...

Okumaya Devam Et

BİR MÜCAHİD ALİM’İN HAKK’A YÜRÜYÜŞ HİKÂYESİ

Minarelerin tepesindeki işaretlere, sınırdaki direklere ve de dağlara alem denir. İnsana İslamî sorumluluklarını hatırlatıp, cennetin yolunu gösteren alimler de lafız ve mana itibariyle alemdir. 28 Haziran Cuma günü dâr-ı bekaya irtihal eden Mehmed Emin Er Hocamız da hayatın hemen her...

Okumaya Devam Et

HA TÜFEĞİ OLMAYAN ASKER, HA ÖFKESİ OLMAYAN FİKİR

İslamî tefekkürün bir tahliye, bir de inşa boyutu vardır. Tahliye, inşa kadar önemlidir. Tahliye olmadan inşaya başlamak senteze yol açar. Bunun için peygamberler muhatablarını tevhide, tahliye ile çağırırlar. Şirksiz ve şeksiz bir imanın şartı tahliyedir. Üstad da, Büyük Doğu’yu inşa ederken önce zihinleri, “bilim ve ideoloji zırhı” içinde...

Okumaya Devam Et

RAHLEMİZDE MUSHAF-I ŞERİF, OMUZUMUZDA BUHARİ, SIRT ÇANTAMIZDA İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ

Kilise, Anadolu’yu silahsız bir haçlı seferiyle geri alacak kadroyu yetiştirmeye tahsisli Amerikan Koleji’ni Sultan Fatih’in gemileri karadan yürüttüğü Rumeli Hisarı’nda açtı. Ahmed Vefik Paşa’dan alınan arsa üzerine kurulan ve her nevi fesat mikrobunun üretim çiftliği olan bu okul, model alındı ve 1905 tarihi itibariyle Anadolu’da ecnebilere ait kolejlerin...

Okumaya Devam Et

Fİ ZİLÂL DE OKU EY MEDRESE!

Beşeri sistemler her dönemde ideolojilerini belamlar vasıtasıyla geniş kitlelere taşımış, midelerini sisteme kaptıran bu meddahlar vasıtasıyla halk nezdinde gönüllüler güruhu oluşturmuş, bu güruha katılmayan ya da onlara muhalefet eden alimler üzerinde baskı kurmayı ise bekaları için “kutsal vazife” addetmiştir. Nitekim Ebû Hanife (rahimehullah) sistemin yanlışlarına ortak olmamak için...

Okumaya Devam Et

EY ŞEHİD! KİTABULLAH YERİNE DAS KAPİTAL OKUSAYDIN!

Sosyalist olsaydın ardından yazı kaleme alırlar, belki de adına bir anma programı tertib ederlerdi. “Mülkiyet hırsızlıktır deseydin” ya da Kelâmullah yerine Das Kapital’i referans alsaydın büyük devrimci olurdun; Sana özgürlük savaşçısı derlerdi. Marks, Engels ve Lenin’den oluşan üç ayaklı küfür üçgeni üzerinden biraz proletarya nutukları atabilseydin sen de...

Okumaya Devam Et