SONER YALÇIN’IN YAVELERİ!

Yılmaz Özdil’in tarihçi olduğu bir ülkede Soner Yalçın’ın da tanınmış bir yazar olması şaşırtıcı olmasa gerek. Her ikisi de zaman zaman zülfiyare dokunuyor, İslâmî kesimleri yönlendirmeye çalışıyor ve bazen de açıktan hedefe alıyorlar. Soner Yalçın şaz ve aykırı rivayetler ışığında ve eşliğinde algıları yönetmeye ve yönlendirmeye çalışmaktadır. Sözgelimi...

Okumaya Devam Et

BİYOLOJİK SAVAŞ MI, YOKSA BİYOLOJİK AFET Mİ? İLAHİ CEZA MI, BEŞERİ CEZA MI?

Son sıralarda felaketler zinciri, bölgeyi ve dünyayı devran ediyor, kasıp kavuruyor. Bölgede garip ışık kümeleri ve hüzmelerine rastlanıyor. Suriye, Lübnan ile Irak’ta olağanüstü ve garip tabiat olayları zuhur ediyor. Lübnan- Suriye sınırında rastlanan ve garip ışıklar saçan bir meteor insanları ürkütmüştür. Irak’ta kızıl ve başka bölgelerde ise mavi...

Okumaya Devam Et

MÜSLÜMAN LUTHER’İN ÖLÜMÜ YA DA KUR’ÂN-I KERÎM’İ ÇAĞDAŞ OKUMA!

S uriye asıllı inşaat mühendisi olan lâkin İslâmî alandaki tezleriyle anılan ve temayüz eden Muhammed Şahrur vefat etti ve ölümünden sonra mirası didiklenmeye, eşelenmeye, elenmeye başlandı. Kendisi İslâmî ilimlerde uzman değil, kendi kendini yetiştirdiği söylenebilir ya da teknik ifadesiyle otodidakt birisi ya da Batı’da clergy karşısında kullanılan...

Okumaya Devam Et

İSLÂM’IN GÜCÜ VE MÜSLÜMANLARIN ÂCİZLİĞİ

Osmanlı’nın yıkılmasından itibaren İslâmî meseleler devlet desteğinden mahrum kalmıştır. Haremeyn’in bekçisi sıfatıyla Suudi Arabistan yer yer “Rabıta” gibi kurumlar vasıtasıyla İslâmî çalışmaları ve daveti destekler görünse bile bu beklenen meyveyi vermemiştir. Bunun iki nedeni vardır. Bunlardan birisi Suudi Arabistan’ın umum Müslümanların hilafına sekter bir yapıda ve meşrepte olması...

Okumaya Devam Et