‘ANTİKAPİTALİST MÜSLÜMAN’ YA DA ARABAYI ATIN ÖNÜNE KOŞMAK!

Bir kişi, “Sosyal adalet mi arıyorsun; âlâsı İslâm’da var” derse, o kişinin zihninde İslâm değil, sosyal adalet merkezî bir konum ihraz ediyor demektir. Peygamberlerin davetlerinin merkezinde tevhid hakikati vardı. Bunu, bilinen bir gerçeği yinelemek için ifade ediyor değiliz; mefhum-u muhalifi üzerinden gidersek, peygamberler, ümmetlerini...

Okumaya Devam Et

BÂTILA ALET EDİLEN HAK BİR DAVA: VAHDET MESELESİ

“Yakınlaşma propagandasından maksat, sanki her iki mezhebin birbirine yakınlaşması değil, ehl-i Sünnet’in Şia mezhebine yakınlaştırılmasıdır!” Mustafa es-Sıbâî Kendilerine Allah’ın emir ve yasaklarını bildiren elçiler gelmeden önce şirk ve tuğyan üzerine yaşayan hiçbir kavmin ‘tefrika’ ve ‘ayrılık’ gibi bir gündemi yoktu. Ne zaman ki, o kutlu...

Okumaya Devam Et