İSLÂM’IN KUTLU ŞEHRİ: KUDÜS

Yeryüzünün en önemli üç mukaddes beldesi Mekke, Medine ve Kudüs. İbadet maksadıyla ziyarete gidilebilecek üç mescit de bu beldelerde bulunmaktadır. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Allah Rasûlü’nün ﷺ “(İbadet maksadıyla) yolculuk ancak şu üç mescitten birisi için olur: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa.” ifadesinden de...

Okumaya Devam Et

VEFATININ 33. YILDÖNÜMÜNDE YAHYALILI HACI HASAN EFENDİ VE TASAVVUF ANLAYIŞI

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi, anne ve baba tarafından soyu Peygamberimizin ﷺ nur nesline dayanan bir ailede 1914 yılında Yahyalı’da hayata gözlerini açmıştır. Es’ad Erbilî’nin (k.s) (ö.1349/1931) halifesi olan babası Mustafa Hulûsî Efendi (k.s) (ö.1355/1936) onu çok küçük yaşlardan itibaren özel gözetiminde yetiştirmeye başlamıştır. O daha yirmili yaşlarında şeyhi...

Okumaya Devam Et