TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ “AKADEMİK SAHTEKÂRLIK”

Bilgi çağı, uzay çağı, modernleşme, uygarlık gibi kavramlar Batı barbarlığının sömürgeci ve yağmacı yüzünü gizlemek için üretilmiş süslü kelimelerdir. Bu süslü kelimelere her gün bir yenisi daha eklenmekte, birtakım ideolojik ve akademik çalışmalarla ülkelerin entelektüel gündemlerine sokulmaktadır. Bunlardan biri de “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” meselesidir. Bu mesele dış yüzde...

Okumaya Devam Et

DÂRU’L-HARB’TE FAİZİN CEVÂZI MÜSLÜMANLARIN MI, FAİZ LOBİSİNİN Mİ MASLAHATINA?

Dünyanın hızlı bir şekilde globalleşmesi, ulaşım vasıtalarının ülkeler arası iletişimi kolaylaştırması, eğitim imkanları ve iş olanakları gibi hususlar Müslümanları, hâkim unsuru gayrimüslimlerden oluşan ülkelerde okumaya, çalışmaya ve ticaret yapmaya sevketmiştir. Farklı gayelerle gayrimüslim ülkelere giden Müslümanlar zamanla bu ülkelere yerleşip aile kurdu, çocuk sahibi oldu. Başlangıçta dil bilmeyen...

Okumaya Devam Et

REÇETE CEBİMİZDE MAHBUS KALIRSA HASTALIK HER YERDE SULTAN OLUR

Kur’an-ı Kerîm’le münasebetimiz, doktora giden lakin aldığı reçeteyi cebinde saklayan hasta gibi olursa Kur’an’a da kendimize de zulmederiz. Reçete cebimizde, ilaç da eczanede kalırsa hastalık bedenimizde sultan olur. Sahâbe ve Müslümanca Bir Hayat Kur’an-ı Kerîm beşeriyetin fikrî, siyasî, iktisadî ve içtimaî bütün...

Okumaya Devam Et

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ -2- “AKADEMİK SAHTEKÂRLIK”

Son bir asırdır köşe başını tutmuş sosyologlarımız, entelektüel hukukçu ve siyasetçilerimiz Batı sosyolojisine bağımlılık derecesinde teslim olmuşlardır. Batı sosyolojisinin terimleri, kuramları, teorileri ve metodları ile Türk toplumunun yapısını incelemeye, analiz edip neticelendirmeye çalışmakta ve bununla ictimâî sorunlara çare bulacaklarına inanmaktadırlar. Oysa böylesi bir yaklaşımla değil problemlere çare olmak,...

Okumaya Devam Et

HASIMLARI NASIL SAHÂBE OLDU

Allah Rasûlü’nün (ﷺ) yaşadığı hayat, risâlet davasının en büyük şahitlerindendir. Sahâbe (t) o hayata bakarak Müslüman oldu. O’nu yakından görenler bütün menfi propagandaları bir tarafa iterek “Bu yüz, yalancının yüzü olamaz.” diyerek Müslüman oldu. Sahâbe (t) onu tanıyınca önceki hayat tarzlarını bütünüyle terketti. Öyle değişti öyle bambaşka insan...

Okumaya Devam Et

ZERDÜŞT DE BUDA DA EFENDİMİZ’İN (ﷺ) GELECEĞİNİ MÜJDELEDİ

Hz. Adem’den (عليه السلام) Hz. Muhammed’e (ﷺ) kadar bütün dinlerin ortak adı olan İslâm, hakikat; sâir dinler ise o hakikate bakılarak icad edilen yanlışlardan ibarettir. Hadis-i şerifte, insanlığa 124.000 Peygamber geldiği haber verildiğine göre farklı diyarlara çok sayıda Peygamber gönderilmiştir. Nitekim İmam-ı Rabbanî Hazretleri, Mahmudzade Muhammed Said’e yazdığı...

Okumaya Devam Et

TEVRAT VE İNCİL HZ. MUHAMMED’İN RİSÂLETİNE (ﷺ) ŞEHÂDET EDİYOR

Yahudi sadece Allah Rasûlü’nün (ﷺ) fert, cemiyet ve devlet planında yapmış olduğu büyük inkılabı değil; Tevrat’ta O’nu müjdeleyen haberleri de inkâr etti. TEVRAT’TA ALLAH RASÛLÜ (ﷺ) Tahrif edilen Tevrat’ta hâlâ Allah Rasûlü’nün (ﷺ) risâletini tebşir eden ifadeler vardır: “Rab,...

Okumaya Devam Et

MÜSLÜMANLARDA YAHUDİLEŞME EMÂRELERİ

Yahudilerin İslâm’ı inkâr edişlerinin arka planında cehalet değil, ihanet vardır. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerîm, Yahudiyi bilerek inkâr etmenin sembolü olarak anlatır. Allah (ﷻ), Yahudi üzerinden Müslümanlara “Aynı hatalara düşmeyin, bilerek inkâr etmeyin, sonra güneş gibi bedihi hakikatleri inkâr ile ma’lûl olursunuz.” der. Evinden, eşinden, oğlundan, kızından mesûl olduğunu...

Okumaya Devam Et

SÜNNET-İ SENİYYE DÜŞMANLARI SİZ DE DİNLEYİN! LABORATUVAR ALLAH-U EKBER DİYOR/MUCİZEYİ TASDİK EDİYOR

Sünnet-i Seniyye muhaliflerinin hedefinden hiç düşmeyen Sahâbilerden biri de Ebu Hureyre’dir. Onun rivayet ettiği hadislerin bir bölümünün akla aykırı olduğunu iddia eden sünnet muhalifleri, aynı iddianın arkasına saklanarak “Sizden birinizin yemek kabına sinek düşerse onu hemen bütünüyle o kabın içine batırsın. Sonra da sineği...

Okumaya Devam Et

ACVE HURMASI VE FARE ZEHİRİ

Acve hadisinin Kur’ân’a, akıl ve bilimin kabullerine muarız olduğu meselesine geçmeden önce bir takım teknik bilgilere işaret etmenin faydalı olacağını düşünüyorum: Çok fazla olmasa da Buhari’nin Sahihi’ne senetlerinden dolayı itiraz edenler olduğu gibi metinlerine de bazı itirazlar yöneltilmiştir. Ama bu itirazlar o hadisin mensuh ya...

Okumaya Devam Et