İSLAMCILIK TARTIŞMASININ HASILASI

İslamcılık tartışması 2012 yılının yaz mevsiminde başlayan, yaklaşık bir buçuk ay süren ya da ancak bu kadar dayanan bir mevzuu oldu. Dayanıklı olmayan mevzuun kendisi değil tabii ki, tartışmayı yürüten kalem ehliydi. İslamcı fikir adamları, İslamcılık bahsini ancak bir-iki ay tartışabildi. Üstelik gazete köşelerinde… Gazetedeki köşe yazısının hacmi...

Okumaya Devam Et

SULTAN ALPARSLAN’IN EVLATLARIYLA SELAHADDİN-İ EYYUBÎ’NİN ÇOCUKLARI “İ’LA-İ KELİMETULLAH” SAFINDA

Anadolu’da bazı Türk Beylikleri Osmanlı Devleti’ne katılmayı reddetmiş, bu noktada uzun süreli mücadeleler yaşanmıştı. Fakat Müslüman Kürtler ilk anda, Müslüman Türkler’le birlikte olma noktasında irade göstermişti. Yavuz’u doğuya, İdris Bitlis-i davet etti. Diyarbakır kendi iradesiyle Osmanlı Devleti’ne katıldı. Farklı İslam beldelerinde mustagribler İngiliz ve Fransızlarla...

Okumaya Devam Et

‘ANTİKAPİTALİST MÜSLÜMAN’ YA DA ARABAYI ATIN ÖNÜNE KOŞMAK!

Bir kişi, “Sosyal adalet mi arıyorsun; âlâsı İslâm’da var” derse, o kişinin zihninde İslâm değil, sosyal adalet merkezî bir konum ihraz ediyor demektir. Peygamberlerin davetlerinin merkezinde tevhid hakikati vardı. Bunu, bilinen bir gerçeği yinelemek için ifade ediyor değiliz; mefhum-u muhalifi üzerinden gidersek, peygamberler, ümmetlerini...

Okumaya Devam Et

RÜZGARIMIZI İSTİYORUZ

Tasavvur edin. Ravzadayız, Medine’de Allah Resulü’nün (ﷺ) imametinde ashabı kiram’ın safları arasında kıyamdayız. Allah Resulü (ﷺ) Ali İmran Suresinden “ve’tesımü bi hablillahi cemia vela teferreku/Allah’ın ipine topluca sarılın, ayrılmayın.” ayetini okuyor. Büyük bir kalabalık ve ok misali tanzim edilmiş safların arasında O’na (ﷺ) iktida halindeyiz. Bir zaman sonra...

Okumaya Devam Et

GURBET BİTTİ DÖNÜYORUZ!

Ülkeleri askeri güçle işgal edip el altında tutabilmek oldukça pahalı ve güç bir iştir. Bunun içindir ki batılı adam daha ucuz ve etkili bir yöntem arayışı içine girdi. ‘Kültür emperyalizmi’ adını verdiğimiz metodu geliştirdi. Elini kolunu sallayarak şehirlerimize, mahallelerimize, sokaklarımıza hatta evlerimize girdi. Görünürde bir işgal kuvveti olmadığından...

Okumaya Devam Et

YERYÜZÜNDE HASRET GÖKYÜZÜNDE İCAZET

Geçen yıl trafik kazasında vefat eden İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi talebelerinden Merhum Mustafa Tarım kardeşimizin vefatının sene-i devriyesinde hocaları ve ders halkasından arkadaşları Mustafa’yı rahmetle yâd ettiler… Fahri TEPE Bu yolda ilim şehidi olmasaydın, yarım kalan derslerini tamamlayacak: yine Yusuf ve...

Okumaya Devam Et

RAHLEMİZDE MUSHAF-I ŞERİF, OMUZUMUZDA BUHARİ, SIRT ÇANTAMIZDA İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ

Kilise, Anadolu’yu silahsız bir haçlı seferiyle geri alacak kadroyu yetiştirmeye tahsisli Amerikan Koleji’ni Sultan Fatih’in gemileri karadan yürüttüğü Rumeli Hisarı’nda açtı. Ahmed Vefik Paşa’dan alınan arsa üzerine kurulan ve her nevi fesat mikrobunun üretim çiftliği olan bu okul, model alındı ve 1905 tarihi itibariyle Anadolu’da ecnebilere ait kolejlerin...

Okumaya Devam Et

KİM TERS YÖNE GİRDİ MEALCİLER Mİ, ULEMA MI?

İslam nazarında hocanın hatırı büyüktür. Bu yüzden “Âdab-ı İslamiyye” kitaplarında hoca-öğrenci münasebetinin nasıl olması gerektiği ile alakalı pek çok tespit ve rivayet vardır. Talebenin Mişkâtu’nNübüvve ile irtibatı hoca vasıtasıyla olur. Hoca, varlık sebebidir. Bu yüzden Nevevî ulemayı ebeveyn makamında kabul eder (Nevevî, Tehzîbu’l-Esma, I, 11). Müslim b. Halid...

Okumaya Devam Et

BATI’NIN SİYASET, KÜLTÜR VE SANAT AJANLARI DA İTİRAF ETTİ AMERİKAN-İNGİLİZ ÇAĞI KAPANIYOR

Allah Resulü (ﷺ) ilmî, siyasî ve ictimaî alanda hayatın nasıl olacağını bizzat tayin etti. Kimin, hangi kimlikle, ne tür haklara sahip olacağını da belirtti. Müslüman, zimmî, müste’men (pasaportlu gayr-i müslim) kimlikleri oluştu, fukaha da müesses nizamı bu mefhumlar çerçevesinde mufassal hale getirdi.

Okumaya Devam Et

DİNLE EY ANADOLU! ŞEYHULİSLAM MUSTAFA SABRİ KONUŞUYOR

Mustafa Sabri Efendi zaman olarak ahire, tefekkür ve ilim olarak ise kadim zamanlara mensuptu. Zalimlere meydan okuyan yönüyle asrının İz b. Abdisselam’ıydı. Hayatın her şubesinde mücadele etti, hakikat namına beyanda bulundu. Yirmi iki yaşında Fatih Medresesi dersiâmları arasına katıldı. Mehmed Zihni Efendi gibi allamelerin takdirine muhatap oldu. İslam’a...

Okumaya Devam Et