HİLAFETİN İLGASINDAN KUTUPLARDA VAKİT TESPİTİNE BİTMEYEN BİR GAFLET HİKAYESİ

Hilafetin ilga edildiği gizli toplantıda millet vicdanının bir öfke sağanağına dönüşmesinden korkanlar, iki kaba softayı piyon olarak kullanır. Hilafeti korumaya memur iki şeyh, Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ve Bursa Mebusu Şeyh Servet Efendi “Aydın Din Adamı” unvanına sahip olabilmek için “Halifeliğin kaldırılması” ve “Hanedan-ı Ali Osman’ın yurt...

Okumaya Devam Et

BÜYÜK DOĞU DAVASI’NIN HÜLASASI: “NE MUTLU MÜSLÜMANIM DİYENE!”

Büyük Doğu’yu İslamiyet’in emir subaylığı olarak tarif eden Üstat Necip Fazıl, her dönemde farklı cephelerin yönettiği itibarsızlaştırma harekatına maruz kalmış fakat Allah Teala’nın inayetiyle hiçbir güç Onun İslamiyet’e yol açma ameliyesine engel olamamıştır. Üstad’ın Hakkari’den Edirne’ye kadar bütün bir Anadolu’yu ihyaya talip olan yeni imamhatip nesline Hamurkâr olacağını...

Okumaya Devam Et

ALLAH RASÛLÜ ’NÜN (SAV) KADIN TALEBELERİ

Onlar Allah Rasûlü(sallallahu aleyhi ve sellem)’in kadın talebeleri. Dün imânları uğrunda türlü işkencelere katlandılar. Ümmü Şerik oldular üç gün aç ve susuz kaldılar. Zinnire oldular işkenceden gözlerini kaybetmelerine rağmen imanlarını kaybetmediler. Sümeyye oldular şehadete yürüdüler. Müslüman olduğundan dolayı kocasının boşadığı Ümmü Süleym oldular, Medine yollarına...

Okumaya Devam Et

İRAN’IN EHL-İ SÜNNETİ VESAYET ALTINA ALMA PROJESİ

Hüküm’deki İran tahlillerinden rahatsız olan bazı okurlarımız, Şîa’yı eski ve yeni diye ikiye ayırmak gerektiğini, eski Şia’nın mezhepçi, yeninin ise “İttihad-ı İslam” çizgisinde olduğunu, dolayısıyla tenkidi eski Şîa çerçevesinde yapmanın daha doğru olacağını söyledi. Muhataplarımıza, “eski ve yeni Şia” kavramları bizzat iç dinamiklerden mi, yoksa iyimser okumalarınızdan mı...

Okumaya Devam Et

NE TÜRK İSLAM, NE KÜRT İSLAM SENTEZİ SADECE İSLAM

İdeolojiler mevcut sistemlerin yanlışlarına tepki olarak doğdu. Her ideoloji hakikatin tek olduğunu ve onu da sadece kendisinin temsil ettiğini savundu. Karşılıklı inkarlar fikri çatışma alanlarını sıcak tuttu. Eski yeni, doğru yanlış kavgası hiç bitmedi. Her yeni ideoloji, doğrularını eskinin yanlışları üzerine bina etti. Ömrünü tamamlayan ise, medeniyetler mezarlığına...

Okumaya Devam Et

MUVAFFAK EL-MURABİ: HÜR ORDU’NUN VAROLUŞ NEDENİ ALLAH’IN ADINI YÜCELTMEKTİR

Hüküm: Suriye’deki olayların arka planıyla alakalı neler söylersiniz? Muvaffak el-Murabi’: Müslümanlar olarak onlarca yıldır çeşitli baskılara maruz kaldık. Rejim, açıkça İslam’la savaştı. En temel haklarımız çiğnendi. İbadet etme hürriyetimiz ihlal edildi. 60’lı yıllarda Baas Partisi Suriye’de yönetimi ele geçirince insanları demir yumrukla yönetti. Her nevi...

Okumaya Devam Et

Fİ ZİLÂL DE OKU EY MEDRESE!

Beşeri sistemler her dönemde ideolojilerini belamlar vasıtasıyla geniş kitlelere taşımış, midelerini sisteme kaptıran bu meddahlar vasıtasıyla halk nezdinde gönüllüler güruhu oluşturmuş, bu güruha katılmayan ya da onlara muhalefet eden alimler üzerinde baskı kurmayı ise bekaları için “kutsal vazife” addetmiştir. Nitekim Ebû Hanife (rahimehullah) sistemin yanlışlarına ortak olmamak için...

Okumaya Devam Et

BAŞ KUMANDAN ’IN ﷺ BİLAD-I ŞAM TUGAYLARI

Yıllar önce Baas kadroları Hama katliamıyla sevinmişti. Bilad-ı Şam’da Müslümanlar bir daha kendilerine gelemeyecek, camilerde eski cemaat, okullarda kadim şuur, gençlikte ise o pazarlıksız iman olmayacaktı. Binlerce yıl sürecekti Nusayri saltanatı. Bugün zahir oldu ki; Hama, yıllar sonra başlayacak büyük destana konulan bir ara noktasıymış. Şimdi Şam’da, el-Gûtetu’lGarbiyye’de,Zebedânî’de...

Okumaya Devam Et

SEMADA “ANCAK MÜMİNLER KARDEŞTİR” SANCAĞI DALGALANIYOR

Cahiliyye toplumunun en bariz vasıflarından birisi kavmiyetçilikti. Mezarlardaki ölüleri saymaya kadar varan soya dayalı üstünlük anlayışı, imanın kalplerde temerküz etmesiyle yok oldu. Kendisini tahkir etmek için babasının adını soran Sad bin Ebi Vakkas’a “ben Selman bin İslam/İslamın çocuğu Selman’ım” diyen Selman-ı Farisi, arapların en soylu kabilesi Kureyş’e aidiyetini...

Okumaya Devam Et

MİLLİ GÖRÜŞ VE BÜYÜK DOĞU: İKİ AYRI BAŞLIKTA TEK BİR MEDENİYET PROJESİ

Akif ömrünü İslam coğrafyasını uyandırmaya adadı. İkbal, Kurtuba Camii’ni, Tarık’ın Duası’nı, Şikayet ve Yakarış’ı yazdı. Mustafa Sabri Efendi, Hasan el-Benna, Bediuzzaman, Seyyid Kutup, Ebu’l-Hasan en-Nedvî hâle çare aradı. Üstat Necip Fazıl, fikirde istikameti tayin etti. Erbakan Hoca, siyasi krizin aşılması noktasında somut adımlar attı. Milli Görüş, Sünnet ve...

Okumaya Devam Et