SON BÜYÜK İSLÂM DEVLETİ OSMANLI, RUMELİ’DE HÂLÂ YAŞIYOR

Osmanlı’ya cihan devleti olma iradesi kazandıran “Mefâhir-i İslâmiyye” mahşeri, Meşhed-i Hüdâvendigâr’dan (Priştine) Osmanlı zamanında sancak (1455-1912) olan Prizren’e doğru yola çıktık. Şehre varınca gördük ki yıkılan ve yağmalanan tarihe rağmen Prizren hâlâ “OSMANLI İSLÂM DEVLETİ” aidiyetini muhafaza ediyor. Daha çok Türkçe ve Arnavutça konuşulan şehirde başınızı ne tarafa...

Okumaya Devam Et

PATRİKHANE BU ŞEHÂDETİN NERESİNDE ?

ZOR ZAMANLARIN SAHNEYE ÇIKARDIĞI BÜYÜK MUZDARİB: ŞEHÎDÜ’L- İSLÂM BAYRAM ALİ ÖZTÜRK! Büyük adamlar zor zamanlarda ortaya çıkar ya da zor zamanlar büyük adamları sahneye sürer. Zor zamanlarda hasbilik, iktidar yıllarında hesabilik öndedir. Bu yüzden münafıklar Mekke devrinde değil, Medine’de boy gösterir. NE...

Okumaya Devam Et

KALEMİYLE KÜFRÜN BELİNİ KIRAN ADAM: BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

Said Nursi Hazretleri, iman, fikir ve aksiyon yolunun kol başı Alim-i Rabbânilerinden… Kudemanın menheci üzerinde yürüdü, istifhamları, şüpheleri giderdi. Ulûm-u İslâmiyye’yi bütün şubeleriyle tahsil etti. Tedrisat sürecinde medreselerde okutulan “sıra kitapları” yanında başka eserler de ezberledi. Muhtemel bir tufanda hayat mücadelesi vermek için insanın muhtaç olduğu her şeyi...

Okumaya Devam Et

SÜNNET-İ SENİYYE DÜŞMANLARI SİZ DE DİNLEYİN! LABORATUVAR ALLAH-U EKBER DİYOR/MUCİZEYİ TASDİK EDİYOR

Sünnet-i Seniyye muhaliflerinin hedefinden hiç düşmeyen Sahâbilerden biri de Ebu Hureyre’dir. Onun rivayet ettiği hadislerin bir bölümünün akla aykırı olduğunu iddia eden sünnet muhalifleri, aynı iddianın arkasına saklanarak “Sizden birinizin yemek kabına sinek düşerse onu hemen bütünüyle o kabın içine batırsın. Sonra da sineği...

Okumaya Devam Et

PEYGAMBER ŞÜPHE EDER Mİ?

Bir asır önce medreseler kapatılıp ulema susturulunca Müslümanların ilimle irtibatı kesildi. Boş kalan alanda her bir fende müstakil şüpheler icad edildi, kimi ayetlere kimi hadislere kimi mezheplere hücum etti, hocalar itibarsızlaştırıldı, hadis-i şerifler istihza mevzuu yapıldı. Bu noktada en fazla hücum edilen hadislerden biri de...

Okumaya Devam Et

HZ. MUSA’NIN ÖLÜM MELEĞİNE VURMASINI İHTİVA EDEN HADİS SAHİH Mİ?!

Tarihte Ehl-i Bidat’ın, Cehmiyye’nin; asrımızda ise Ebu Reyye başta olmak üzere hadis inkârcılarından modernistlere kadar pek çok ismin Kur’ân-ı Kerîm’e ve akla aykırı oldukları iddiasıyla inkâr ettiği hadislerden biri de Hz. Musa’nın  insan sûretinde ruhunu kabzetmeye gelen “ölüm meleği”ne tokat atmasıdır. Buhari’nin mevkuf olarak rivayet ettiği hadis,...

Okumaya Devam Et

İSLAM COĞRAFYASI’NDA İSTANBUL RÜYALARI

Ayakların birbirine dolandığı, kabirle dünyanın aynı karede ictima olduğu ayrılık anında geride yetimler bırakan bir baba gideceği yer kadar ayrılacağı dünyayı da düşünür. Bu yüzden “yâ hasretâ” ya da “yâ tarabâ” ifadeleri arasında en güvendiği dostunun adını telaffuz eder. Yetimlerini ona vasiyet eder. Rahman olan Allah Azze ve...

Okumaya Devam Et

TAKSİM; SOYLULAR İSYANI YA DA İDRAK YOLLARI HASTALIĞI

İdrak yolları iltihaplı olanlar da hadiseleri anlamak için cehdeder, ter döker fakat sistemdeki maraz hem gerçeğe muhatap olmalarına mani olur hem de anlama sürecine tabi tuttukları her meseleye hastalık bulaştırır. Hastalığı teşhis edip, idrak yollarını bir defa tedavi etmek, anlama sürecini bin defa yeniden başlatmaktan evladır. Ne var...

Okumaya Devam Et

İRAN: HAYRA FREN ŞERRE MOTOR

Arap Baharı’yla bütün Müslümanlar itibar kazandı. Hapishanelerin kilitleri kırıldı. Demir yumruklar ezildi. Diktatörler gitti. Mazlumlar umutlandı. İslamî hareketlerin neredeyse tamamı değişimden yana tavır aldı. İran da, sürece dair müsbet beyanlarda bulundu, Tunus, Mısır ve Libya’daki değişimi, “İslamî diriliş” olarak niteledi. Olaylar Bahreyn’e taşınınca İran sesini...

Okumaya Devam Et

DİNLE EY ANADOLU! ŞEYHULİSLAM MUSTAFA SABRİ KONUŞUYOR

Mustafa Sabri Efendi zaman olarak ahire, tefekkür ve ilim olarak ise kadim zamanlara mensuptu. Zalimlere meydan okuyan yönüyle asrının İz b. Abdisselam’ıydı. Hayatın her şubesinde mücadele etti, hakikat namına beyanda bulundu. Yirmi iki yaşında Fatih Medresesi dersiâmları arasına katıldı. Mehmed Zihni Efendi gibi allamelerin takdirine muhatap oldu. İslam’a...

Okumaya Devam Et