İLİM, İMAN’A ÇAĞIRIYOR

Kitap da O’nu açıklayan, hayata taşıyan Sünnet de ortada… Kur’ân-ı Kerîm’i indiren, Rasûlü’nü (ﷺ) gönderen Allah Azze ve Celle, kitabına dair şöyle buyurmaktadır: “Ona önünden açıkça, arkasından gizlice hiçbir bâtıl anlayış yaklaşamaz.” Kur’ân-ı Kerim’in korunması ve anlaşılması mübeyyini olan Sünnet-i Seniyye’nin de korunmasını iktiza eder.2 Bunun için Muhaddisler...

Okumaya Devam Et

RUMELİ’DEKİ ANADOLU: GOSTİVAR

Yolun kıymeti, menzilinden gelir. Dünyanın kıymeti de menzilinin ahiret olmasıdır. Mü’min her yola çıkarken “Büyük Menzil” olan ahirete gidiyor gibi hazırlık yapar, yakınlarıyla helalleşir. Kalkandelen’den Gostivar’a giderken zihnimde dünyayı, Büyük Menzil’in yolu kabul edip geride sadaka-i cariye olan eserler bırakan ecdat vardı.

Okumaya Devam Et

TAKVİMDEN KOPAN YAPRAKLAR

Akşam olup “Takvimden bugün de bir sayfa koptu.” dediğinde yarın da takvimden bir yaprak eksileceğini, üç yüz küsûr gün sonra takvimde yaprak kalmayacağını ve mazinin sayfalarında yerini alan “geçen yılın” aslında bir celselik kadar kısa olduğunu unutma! Gelecek yıllar her ne kadar uzun gibi görünse de geçen zamanlar...

Okumaya Devam Et

DÜNYA HER YERDEN, AŞK KALPTEN VURUR

Kudema şöhret olmak için değil, haddini bilmek için okurdu. Âriflere: “Nice zamandır okursun peki ne bilirsin?” diye sorulduğunda “haddimi” diye cevap verirdi. Çocuk babaya, talebe hocaya, küçük büyüğe karşı haddini bilirdi. Gönül ganî, dili ise fakirdi; yaşadığı zevki akıl anlayamazdı ki anlatabilsin. Bu yüzden gönül...

Okumaya Devam Et

IRSİ SOYSUZLUK MARAZI: LEMAN

Küfür cenahın yazar-çizer tayfası, İslam hangi istikameti gösterirse zıddına gitmeyi çağdaşlık kabul eden, İslam gündüz dediyse gece, nikah dediyse zina demeyi maharet zanneden, gazetecilik etiketiyle de “baldırbacak komisyonculuğu” yapan fuhşiyat tacirleridir. Dönme dedeleri Sabatay Sevi’den, ona da İbn Sebe’den tevarüs eden asıl meslekleri “ahlaksızlık komisyonculuğu” yaparak milletin mukaddesatına...

Okumaya Devam Et

ASR-I SAADETTE MÜCAHEDE; MODERN ZAMANDA ZİYAFET: RAMAZAN

Oruç, meyvesi irfan olan bir tohumdur. Müslüman, her sahurda niyetle o tohumu yüreğine eker; Allah Resulü’nün (ﷺ) “Sahur yapınız, çünkü sahurda bereket vardır.” (Buhari, Savm 1789) hadisine iktida edip, hakikat yolculuğuna çıkar. Müslüman, sahurda yeryüzüne çömelip bir sofra kurar; Secdede olduğu gibi her çömelişte göklere...

Okumaya Devam Et

AZİZİM! YA ABD ALGINDA YA DA ALLAHU EKBER’İ ANLAMANDA PROBLEM VAR

Hilafet’in ilgasından sonra ümmet, hem işgalcilere hem de işbirlikçilere karşı mücadele eden geniş tabanlı İslamî direniş hareketleri kurdu. Hareketler pek çok bölgede Müslümanların yekununu temsil etti. Emperyalistler, İslamî hareketlerin içine nüfuz edip onları parçalayamayınca güçlerini kırmak için mustagriblerden müteşekkil, sözde direniş örgütleri kurup yönetti. Filistin Kurtuluş Örgütü bu...

Okumaya Devam Et

PEYGAMBER ÜNİVERSİTESİ’NİN KADIN ÖĞRETMENLERİ

Kadınlar da erkek sahabiler gibi Allah Resulü’nün (ﷺ) öğrencisiydi; Onu dinledi, Onu esas alıp örflerini, adetlerini terk etti ya da değiştirdi. Kadınlar, hayatı Onun talimatlarına göre tayin etti. Onunla yeniden var oldu; Dünyalarını Onun (ﷺ) değerleriyle inşa etti. Allah Resulü (ﷺ) kadın öğrencilerine hayatın merkezi...

Okumaya Devam Et