KURTUBA’DAN ARAKAN’A BİR İMAJ HİKAYESİ

Batı, hürriyeti Kurtuba ve İşbiliye medreselerinde okuyan Hristiyanlar vasıtasıyla tanıdı. Kiliseye başkaldıran entelijansiya, Allah’la kul arasına kimsenin giremeyeceğini Endülüs’ün muvahhit müminlerinden öğrendi. Kilise, İslam irfanından istifade edebilmek için İspanya’da tercüme heyetleri kurdu. Bunlar vasıtasıyla İslamî telifât Arapça’dan Latince’ye tercüme edilip asırlarca üniversitelerde ders kitabı olarak...

Okumaya Devam Et