AGNOSTİK ARKADAŞ

Önceki ay askerdeydim. Tezkereyi almaya iki gün vardı. Ayak ucumda yatan arkadaşın agnostik olduğunu öğrendim. Olay şöyle gelişti: Yanımdaki arkadaş nikahsız ilişki yaşayan birisiydi. Ona namazdan bahsedince pişmanlığını dile getirerek “Nasıl bir Müslüman olduğumu bende bilmiyorum. Belki her türlü günahı irtikab ettiğim hâlde nefsim her daim yenilerini istiyor....

Okumaya Devam Et

BARIŞ PINARI HAREKÂTI GÖZYAŞI PINARI SUKÛNETİ İLE KAZANILACAK

Dikkatimi çeken şöyle bir ibare gördüm. İbn-i Hanbel Müsned’de rivayet ediyor: “Cabir b. Abdullah’ın (ra) bir komşusu vardı. Bir gün bir seferden döndüğünde Cabir’in kendisini ziyaret ettiğini anlatır. Daha sonra seferde karşılaştığı durumlardan bahsederek insanların parça parça oluşundan ve bidatlere daldığından bahsedince Cabir ağlamaya başlar ve der ki:...

Okumaya Devam Et

ACVE HURMASI VE FARE ZEHİRİ

Acve hadisinin Kur’ân’a, akıl ve bilimin kabullerine muarız olduğu meselesine geçmeden önce bir takım teknik bilgilere işaret etmenin faydalı olacağını düşünüyorum: Çok fazla olmasa da Buhari’nin Sahihi’ne senetlerinden dolayı itiraz edenler olduğu gibi metinlerine de bazı itirazlar yöneltilmiştir. Ama bu itirazlar o hadisin mensuh ya...

Okumaya Devam Et

ARZ-I HADİS Mİ, ARZ-I ENDAM MI?

Son yıllarda gerek yazılı gerek görsel medyada oldukça fazla bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız. Umumi planda İslâm ile alakalı olan bu kirlilik, hususi anlamda da hadisleri ilgilendirmektedir. İmam Buhari ve Cami’si ile alakalı araştırma yapmak isteyen bir araştırmacı ilk önce iftira ve bühtan içeren videolar, ilmi üsluptan uzak...

Okumaya Devam Et

AVRUPA’DA TÜYLER ÜRPERİR Mİ?

Nisan 2014’te on günlük Lübnan, Tunus ve Libya ziyaretimiz olmuştu. Ziyaretimizin asıl amacı Müslümanların durumunu yerinde görmek, dertlerine şahid olmak, tarihi mekanları, medreseleri gezmek ve kitapçıları dolaşmaktı. Ziyaretimiz esnasında birtakım problemlerle karşılaştık; ama bunlardan en büyüğü Beyrut-Tunus arası geçişlerin olmaması ve Tunus-Trablusgarp arası geçişlerde ise kitap krizlerinin yaşanmasıydı....

Okumaya Devam Et

KEMALİST GENÇLİĞİN TAKSİM KANDİL PROGRAMI

Yüce Taksim eşrafı! Sizleri Mustafa Kemal’in Bursa Nutku’nda haber verdiği gençler olmanız hasebiyle tebrik ediyorum. Gazi, yıllar önce sizlerin zuhurunu haber verirken şöyle demişti. “Türk genci, devrimlerin ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır; rejimi ve devrimleri benimsemiştir. Bunları...

Okumaya Devam Et

MÜESSES NİZAM: İSLAM

Bütün ideolojilerini, İslam’a karşı tevhit eden küfür yobazları her zaman ve zeminde var olagelmişlerdir. İdeolojileri kalın çizgilerle el-cahiliyyet-ul kadime vel cahiliyyet-ul hadise/eski cahiliye ve yeni cahiliye olmak üzere iki kısıma ayırmak mümkündür. Eski cahiliye, örfünü esas alarak Allah Rasulü’nün (ﷺ) karşısına kimi zaman kılıçla kimi zaman nifakla kimi...

Okumaya Devam Et

İMAN VE HAREKETE VURULAN İKİ KELEPÇE: SİNEMA VE FUTBOL

İman, fikir ve amelde sentezi reddeden İslam, tarih boyunca ideolojilerle mücadele etmiştir. Her dönemde risalet münkir siyasete galip olmasına rağmen insan Allah’ın nizam sarayı mesabesinde olan İslam’ı sentezle ifsat etme marazından geri durmamıştır. İnsan, sentezde başarısız olunca ona alternatif sistemler inşa ederek ifsat faaliyetlerini daha farklı tasavvurlar üzerine...

Okumaya Devam Et

BÜYÜK DOĞU DAVASI’NIN HÜLASASI: “NE MUTLU MÜSLÜMANIM DİYENE!”

Büyük Doğu’yu İslamiyet’in emir subaylığı olarak tarif eden Üstat Necip Fazıl, her dönemde farklı cephelerin yönettiği itibarsızlaştırma harekatına maruz kalmış fakat Allah Teala’nın inayetiyle hiçbir güç Onun İslamiyet’e yol açma ameliyesine engel olamamıştır. Üstad’ın Hakkari’den Edirne’ye kadar bütün bir Anadolu’yu ihyaya talip olan yeni imamhatip nesline Hamurkâr olacağını...

Okumaya Devam Et

BÜYÜK DAVANIN KÜÇÜK YİĞİTLERİ

Kâbe’de yan yanayız. Mushaf-ı Şerif okurken “biz” diye geçen zamirlerde beraberiz. Aynı dua cümlelerine “âmin” diyoruz. Aynı cennette olacağımızı hayal ederken onlar dünya cehenneminde biz ise dünya cennetindeyiz. Duymuyoruz, görmüyoruz, görmek istemiyoruz. Acılarımız var. Ümmet coğrafyasından ağıtlar yükseliyor. Randevulerinizden, hamasi nutuklarınızdan vakit bulup ta Âlemi...

Okumaya Devam Et