TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ “AKADEMİK SAHTEKÂRLIK”

Bilgi çağı, uzay çağı, modernleşme, uygarlık gibi kavramlar Batı barbarlığının sömürgeci ve yağmacı yüzünü gizlemek için üretilmiş süslü kelimelerdir. Bu süslü kelimelere her gün bir yenisi daha eklenmekte, birtakım ideolojik ve akademik çalışmalarla ülkelerin entelektüel gündemlerine sokulmaktadır. Bunlardan biri de “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” meselesidir. Bu mesele dış yüzde...

Okumaya Devam Et

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ -2- “AKADEMİK SAHTEKÂRLIK”

Son bir asırdır köşe başını tutmuş sosyologlarımız, entelektüel hukukçu ve siyasetçilerimiz Batı sosyolojisine bağımlılık derecesinde teslim olmuşlardır. Batı sosyolojisinin terimleri, kuramları, teorileri ve metodları ile Türk toplumunun yapısını incelemeye, analiz edip neticelendirmeye çalışmakta ve bununla ictimâî sorunlara çare bulacaklarına inanmaktadırlar. Oysa böylesi bir yaklaşımla değil problemlere çare olmak,...

Okumaya Devam Et

YAHUDİ, MÜ’MİN KARARLILIĞI VE İMAN

Kararlı, inançlı ve inatçı olmak; ne istediğini ve ne yapacağını bilen insana has bir tavır. İş içinde eğitim şeklinde gelişen ve sürekli kendisini yenileyen bir hâlin sahibi insanda kararlılık en güzel özelliktir. Ruh disiplini oluşturmanın yanında beden ve gaye disiplini de oluşturan bu özellik fikir ve aksiyon adamlarını...

Okumaya Devam Et

“BİR KİŞİYE DOKUZ, DOKUZ KİŞİYE BİR PUL”

İslâm baştan sona edeptir; edep ise hadlere riayet. Fikirde edep, siyasette edep, iktisatta edep, cemiyette edep, ailede edep hâsılı her şeyde edep, yani hadlere riayet. Anadolu, bu ruh kökünden hareketle şekil almış bir aşk menbaı. “Sûret olmadan manalar ebediyyen görünmez.” hikmetinden nasiple ruh kökü İslâm’dan asla kopmayan ve...

Okumaya Devam Et

YAYIN VE YAYINCILIK ÜZERİNE

Keşfedilen hakikat açığa çıktığında görünmek ve bilinmek ister. Görünmek ve bütün gönüllerde yer etmek ister. Yayın, kayıt altına alınmış bu birikimin eserler boyunca artırılıp yaygınlaşması demek. Duyurmak; ne kadar çok kişiye, ne kadar uzağa, ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. İnsan, her daim iyi, doğru ve güzelin...

Okumaya Devam Et