Arka Kapak, Hüküm Dergisi 5. Sayı

HER ŞEHRİN MEYDANINDA “HAK GELDİ BATIL ZÂİL OLDU” AYETİ OKUNACAK

“Çağdaş masallar” sahnesi kapanmak üzere. Artık ne Kemalistlerin/Ulusalcıların ne de Sosyalistlerin destek kıtaları yeni masallar üretebiliyor. Millet yalan beyandan da yalan aidiyetlerden de usandı. Tek çare İslam millet mecrasının yeniden gürül gürül akması…

Irkı ne olursa olsun her nev’i mensubiyet sorusuna, “Ben müslümanım” diyen bir nesil geliyor. İşte gerçek akil adamlar heyeti.

Diyarbakır’ın da, İstanbul’un da akıl tutulmasını onlar çözecek. Tahsil derecesi ve cinsiyeti ne olursa olsun yediden yetmişe, “Lâ ilahe illellah Muhammed Rasulüllah” diyen her Müslüman bu heyetin aktif üyesidir. Dolayısıyla da İslam millet yapısının yeniden inşasında görev almaya mecburdur.

Bu heyet karış karış bütün Anadolu’yu dolaşmalı ve avazı çıktığı kadar, “Ey insanlar, Türkler, Kürdler! Irkçı emperyalizmin değer yargılarını ayaklar altına alan, insanlığın onurunu kurtaran sadece İslam’dır.” diye bağırmalı. Bu heyetin nihaî toplantısı, yeryüzüne İslamiyet’le insaniyeti getiren Allah Resulü’nün (ﷺ) başkanlığında Habeşli Bilal, İran’lı Selman, Azadlı Zeyd, Kureyşli Ebû Bekir’den oluşan “Heyet-i Aliye/ Yüce Heyet’in” manevi huzurlarıyla bütün şehir meydanlarında olacaktır.

Sahabe, kardeş kavgasıyla yıkılan şehirlere/yüreklere bu yüce heyetin ruhunu taşımıştı. Diyarbakır’a, Adıyaman’a sahabe, İstanbul’a Ebû Eyyüb el-Ensarî bunun için gelmişti.

İslam kardeşliğini anlatmak için doğudan batıya; batıdan doğuya seferler düzenlemeli. Her gördüğümüze selamdan sonra “Hey! Lâ ilahe illellah Muhammed Rasulüllah’ı ikrar eden, ben senin sen de benim kardeşimsin haberin var mı?” demeli. Bunlar talimatla olmaz. Sahabe kardeşlik harekatı için kimseden görev emri beklemedi. Bir asa, bir heybe bulanlar yola revan oldu. İmamlar, seydalar, öğretmenler, öğrenciler, anneler, babalar, cemaat mensubları şimdi silsileye dahil olma vakti. Okuldan, medreseden sokağa çıkma vakti. İstanbul’dan, Nurşin’e; Hakkari’den Trabzon’a kardeşlik koridorları açma vakti.

Allah Resulü’nün (ﷺ)  “millet yapısı”na dahil olan ve vazifelerini ikmal eden bütün heyetler nihaî aşamada her şehrin meydanında, “Heyet-i Âliye”nin manevi huzurunda “Hak geldi; Batıl zâil oldu.” ayetini okuyacak.

Meydan toplantılarının hulasası: Âlem-i İslam misak-ı millimizdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.