YA HEP İSLÂM YA HİÇ İSLÂM’IN İLANI: KÂFİRÛN SÛRESİ

Peygamber-i Ekber’i ﷺ yolundan alıkoymak, alıkoyamazlarsa da İslâm’ın içini boşaltabilmek için küfür yobazları: “Bırak bu tuttuğun da’vâyı biz sana istediğin kadar mal, servet verelim, kızlarımızdan dilediğinle evlendirelim ve seni üzerimize melik yapalım, eğer bunu yapmazsan gel bizim ilâhlarımıza tap, biz de senin ilâhına tapalım, birlikte hareket edelim, böylece...

Okumaya Devam Et

PEYGAMBER ŞÜPHE EDER Mİ?

Bir asır önce medreseler kapatılıp ulema susturulunca Müslümanların ilimle irtibatı kesildi. Boş kalan alanda her bir fende müstakil şüpheler icad edildi, kimi ayetlere kimi hadislere kimi mezheplere hücum etti, hocalar itibarsızlaştırıldı, hadis-i şerifler istihza mevzuu yapıldı. Bu noktada en fazla hücum edilen hadislerden biri de...

Okumaya Devam Et

SİHİRLİ SÖZCÜKLER

Diriliş neslinin fikir çilesini çekmiş, yaşayan büyük mütefekkirlerimizden Sezai Karakoç; özelde Asya’ya genelde bütün insanlığa Batı’nın yeniden keşfedilmesi gerektiğini tavsiye ediyor ve şunları ilave ediyor: “Asya’nın doğabilmesi veya tohumlar atılmışsa bu tohumların büyüyüp gelişmesi için Batı’nın yeni baştan keşfi gerekir. Asya Avrupa’yı yeni tanıyormuşcasına işe...

Okumaya Devam Et

MÜSLÜMAN LUTHER’İN ÖLÜMÜ YA DA KUR’ÂN-I KERÎM’İ ÇAĞDAŞ OKUMA!

S uriye asıllı inşaat mühendisi olan lâkin İslâmî alandaki tezleriyle anılan ve temayüz eden Muhammed Şahrur vefat etti ve ölümünden sonra mirası didiklenmeye, eşelenmeye, elenmeye başlandı. Kendisi İslâmî ilimlerde uzman değil, kendi kendini yetiştirdiği söylenebilir ya da teknik ifadesiyle otodidakt birisi ya da Batı’da clergy karşısında kullanılan...

Okumaya Devam Et

ARZ-I HADİS Mİ, ARZ-I ENDAM MI?

Son yıllarda gerek yazılı gerek görsel medyada oldukça fazla bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız. Umumi planda İslâm ile alakalı olan bu kirlilik, hususi anlamda da hadisleri ilgilendirmektedir. İmam Buhari ve Cami’si ile alakalı araştırma yapmak isteyen bir araştırmacı ilk önce iftira ve bühtan içeren videolar, ilmi üsluptan uzak...

Okumaya Devam Et

“BİR KİŞİYE DOKUZ, DOKUZ KİŞİYE BİR PUL”

İslâm baştan sona edeptir; edep ise hadlere riayet. Fikirde edep, siyasette edep, iktisatta edep, cemiyette edep, ailede edep hâsılı her şeyde edep, yani hadlere riayet. Anadolu, bu ruh kökünden hareketle şekil almış bir aşk menbaı. “Sûret olmadan manalar ebediyyen görünmez.” hikmetinden nasiple ruh kökü İslâm’dan asla kopmayan ve...

Okumaya Devam Et

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ EKSENİNDE DİN ÖĞRETİMİNDE YAŞANAN PROBLEMLER

Din eğitimi ve öğretimine dair faaliyetler zaman ve mekân sınırlanması olmadan gerçekleşir. Nihayetinde bir dine mensup herkes, inandığı dinin hem talebesi hem muallimidir. Bazen ev, bazen sokak, bazen medrese yahut okul; din eğitiminin sürdürüldüğü alan olabilir. Zaman bu eğitim faaliyetini disipliner hale getirmiş; medreseler, külliyeler, fakülteler şeklinde ocaklaştırmıştır....

Okumaya Devam Et

İSTİKBÂL MUŞTUSU: KEVSER SÛRESİ

Her zaman ve zeminde îmân, küfrün karşısına dikilmeye devâm edeceği gibi küfür de asla pes etmeyecek, belki kılık ve taktik değiştirerek kıyâmet sabahına kadar varlığını devâm ettirecektir. Nitekim Peygamber-i Ekber ﷺ nübüvvet mücâdelesine başladığında müşrikler evvelâ pasif direniş göstererek yok sayma taktiği uygulamışlardı. Fakat bu yöntemle başarılı olamadıklarını,...

Okumaya Devam Et

VEFATININ 33. YILDÖNÜMÜNDE YAHYALILI HACI HASAN EFENDİ VE TASAVVUF ANLAYIŞI

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi, anne ve baba tarafından soyu Peygamberimizin ﷺ nur nesline dayanan bir ailede 1914 yılında Yahyalı’da hayata gözlerini açmıştır. Es’ad Erbilî’nin (k.s) (ö.1349/1931) halifesi olan babası Mustafa Hulûsî Efendi (k.s) (ö.1355/1936) onu çok küçük yaşlardan itibaren özel gözetiminde yetiştirmeye başlamıştır. O daha yirmili yaşlarında şeyhi...

Okumaya Devam Et